Algemene informatie
Stichting Das&Boom
Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen

telefoon: 024 - 684 22 94
email : info@dasenboom.nl

IBAN: NL38 INGB 0003 1755 04
BIC: INGBNL2A
fiscaal nummer: 8192.19.605
KvK Centraal Gelderland: 09161697


Bestuur

Het bestuur van Das&Boom bestaat uit:

- Jaap Dirkmaat (voorzitter)
- Robbert Hijdra (penningmeester)
- Wiel Tonies (secretaris)

Statuten, beleidsplan, jaarrekening

Das&Boom is een label van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, welke CBF-keurmerkhouder is. De jaarrekening van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap betreft een geconsolideerde jaarrekening. In deze verantwoording is, naast de exploitatie van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, de exploitatie van de Stichting Landschapswacht en Stichting Das&Boom opgenomen.

De activiteiten/projecten en exploitatie van Das&Boom staan weergeven in het jaarverslag van de VNC. Het jaarverslag en de jaarrekening kunt u downloaden via deze link. Het meerjarenbeleidsplan van de VNC bevat ook het deel betreffende Das&Boom.

Download de statuten van Das&Boom

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl