Recht op Natuur

Actie 'Recht op natuur'

De Stichting Das&Boom is hoofdzakelijk gericht op advisering op het gebied van dassen (bijvoorbeeld bij verhuizingen in het kader van bouwprojecten) en vangt gewonde en verweesde dassen op in het opvangcentrum. Toen in 2011 echter door de regering vernietigende bezuinigingen op het natuurbeleid werden aangekondigd, zag Das&Boom zich genoodzaakt opnieuw in actie te komen. Met de toen gestarte actie 'Recht op Natuur' heeft Das&Boom een aantal voorgenomen bezuinigingen op natuurbescherming weten te voorkomen
Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl