Das&Boom Das&Boom KIDS!
dassenburchten melden
Das&Boom beschikt over een database van meer dan 6000 dassenburchten verspreid over heel (oostelijk) Nederland.
Om een zo actueel mogelijk beeld te houden van de dassenpopulatie in Nederland, wordt elk jaar een groot aantal burchten bezocht.


Omdat ook Das&Boom niet alle dassenburchten kent houden we ons aanbevolen voor meldingen van dassenburchten.
Met die kennis kunnen we de das zo effectief mogelijk beschermen.
Omdat dassenburchten erg gevoelig zijn voor verstoring maken we de locatie van dassenburchten niet openbaar.

Omdat dassen erg gevoelig zijn voor verstoren is het betreden van dassenburchten streng verboden.
Blijf daarom bij het ontdekken van een dassenburcht dus uit de buurt van de holen, om zodoende da aanwezige dassen niet te verstoren en te voorkomen dat je de Wet natuurbescherming overtreedt.


locatie doorgeven


Je kunt de locatie van dassenburchten telefonisch of via email doorgeven. Het is handig om daarvoor de coördinaten van de locatie door te geven, liefst de zogenaamde 'Amersfoorts coördinaten' (RD-coördinaten)

tel: 024 6842294
email: info@dasenboom.nlomrekenen RD coordinaten

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA