Das&Boom Das&Boom KIDS!
Das&Boom bedankt:
Das&Boom is veel dank verschuldig aan onderstaande organistaies en personen:Sitewise Webmedia voor het belangeloos bouwen en hosten van deze website

Moonsenses fotografie voor haar inzet voor Das&Boom in de vorm van webdesign, grafische vormgeving en het maken van onze jeugdwebsite
Roel Seidell Illustraties voor prachtige illustraties , o.a op onze website

Perfect Groep, media & marketing support voor een royale kerstdonatieREALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA