Das&Boom Das&Boom KIDS!
Das&Boom bedankt:
Das&Boom is veel dank verschuldig aan onderstaande organistaies en personen:


Sitewise Webmedia voor het belangeloos bouwen en hosten van deze website


KoosZon plaatst zowel zonnepanelen op platte als op schuine daken. Milieuvriendelijk, dus niet in weilanden, dat is het foerageergebied van de das.
Een natuurlijke partner dus van Das&Boom, die zij steunen met 5% van de winst.Moonsenses fotografie voor haar inzet voor Das&Boom in de vorm van webdesign, grafische vormgeving en het maken van onze jeugdwebsite


Roel Seidell Illustraties voor prachtige illustraties , o.a op onze websitePerfect Groep, media & marketing support voor een royale kerstdonatieen natuurlijk alle vrijwilligers van DasBoom voor hun omvermoeibare inzet voor de dassen in het opvangcentrum

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA