Das&Boom Das&Boom KIDS!
Onderzoek
Naast ecologisch onderzoek verricht Das&Boom in opdracht of op eigen initiatief onderzoek. Zo heeft Das&Boom diverse malen in opdracht van onder meer Rijkswaterstaat en de provincie Limburg onderzoek verricht naar de effectiviteit van bestaande dassenvoorzieningen, zoals rasters en dassentunnels.
Onlangs heeft Das&Boom op eigen initiatief in samenwerking met de firma Arfman een alternatief ontwikkeld voor werkpoorten in een dassenraster.


Das&Boom kan onderzoek verrichten naar de effectiviteit van bestaande dassenvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van dassenvoorzieningen


Bijna de helft van de voorzieningen functioneert niet

Gebrekkig onderhoud is een belangrijke oorzaak van het niet (meer) functioneren van een voorziening.
Een landelijk onderzoek door Das&Boom naar de kwaliteit van de dassenvoorzieningen in 2002 wees uit, dat 49% niet naar behoren functioneert. Van de gebreken is 81% te wijten aan slechte aanleg en 30% aan slecht of geen onderhoud.
Soms worden na contact met Das&Boom herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar vaak blijven de mankementen bestaan.


Voorzieningen in beheer bij Rijkswaterstaat vertonen meer mankementen dan die bij provincies of gemeentes (Rijkswaterstaat 58%, provincies 45%, gemeentes 43 %).
Onder andere door wisselingen van ambtenaren zijn sommige gemeentes niet eens (meer) op de hoogte van voorzieningen bij hun wegen.

Door constructiefouten ontstaan problemen als:
• Wateroverlast in de dassentunnel
• Slechte aansluiting van het raster op een kunstwerk (bijvoorbeeld een viaduct) of een tunnel
• Geen dorpel (drempel) onder een werkpoort van een raster (zodat de das er makkelijk onderdoor kan graven)
• Een te lang raster zonder tunnel, een éénzijdig raster of een werkpoort/klaphekje zonder raster

Slecht onderhoud veroorzaakt problemen als:
• Gaten in een raster
• Openstaande werkpoorten in een raster
• Een niet of slecht functionerende werkpoort of klaphekje
• Een niet functionerend vluchtpoortje

Niet functionerende dassentunnel zonder raster en zonder enig geleidend landschapselement (parallelweg A73)

Speciaal voor dassen ontwikkelde wildroosters


Deze wildroosters zijn in 2012/2013 ontwikkeld door Das&Boom in samenwerking met Arfman faunatechniek en hekwerk. Bij deze roosters is de staafafstand vergroot tot de constructief maximaal haalbare maat en is de gebruikelijke ronde buis vervangen door speciaal vastgelaste rechtop geplaatste platte staven. Uit proeven is gebleken dat een dergelijk rooster voor de das een veel grotere belemmering vormt dan een gewoon wildrooster. Daar lopen dassen op hun gemak overheen. Omdat deze roosters bedoeld zijn als alternatief voor werkpoorten in dassenrasters langs wegen, is er voor de dassen altijd een alternatief om over te steken in de vorm van een tunnel. Ook deze aangepaste roosters vormen dus geen absoluut onneembare belemmering voor dassen, maar zijn een goed alternatief voor tijdelijke of permanent openstaande werkpoorten.
Ook is de weerstand tegen werkpoorten van aanwonenden vaak de reden dat er überhaupt geen voorziening komt op plaatsen waar deze wel zeer gewenst zou zijn.

In 2015 is het eerste dassenrooster in gebruik genomen, zie artikelEen standaard veerooster levert voor een das weinig problemen op
Veel werkpoorten in een dassenraster blijven open staan, sluiten niet goed of zijn verzakt. Daardoor vermindert de effectiviteit van zo'n voorziening sterk en kunnen dassen alsnog aangereden worden.

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA