Das&Boom Das&Boom KIDS!
Rundertuberculose in Groot Brittannië
Hieronder een reeks eerder gepubliceerde artikelen over de bestrijding van Rundertuberculose in Engeland en de vermeende rol daarin van de dasBadger cull’ in Engeland doodt meer dan 10.000 dieren in drie maanden

(bron: The guardian, vrijdag 16 december 2016)

Het aantal afgeschoten dieren in de controversiële en zinloze dassenslachting dit najaar is gestegen tot meer dan 10.000. De overheid houdt nog steeds vol dat met deze aanpak het aantal runder-tuberculose besmettingen bij runderen wordt verminderd.
Het Engelse ministerie van Landbouw beschouwen dit resultaat als een succes, maar vrijwel alle vooraanstaande wetenschappers houden die regering al jaren voor, dat er "geen basis is " voor de bewering dat deze dassenslachting effectief is. Ook het Badger Trust reageert op deze cijfers met het commentaar, dat dassen worden gebruikt als zondebok voor de tekortkomingen in de intensieve veehouderij.
De Badger cull is in 2016 uitgebreid naar 7 nieuwe gebieden, terwijl het afschieten in 3 ander gebieden gewoon doorgaat. Er hebben 10 ruimingen plaats gevonden in Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Herefordshire en Somerset.
In totaal zijn tussen augustus en oktober 10.866 dassen gedood, volgens overheidsgegevens, die afgelopen vrijdag gepubliceerd zijn. Daarmee komt het totaal op meer dan 14.800 sinds de ruiming in 2013 is begonnen. De helft van de dassen, die in 2016 gedood zijn, werden doodgeschoten zonder eerst te worden opgesloten (' free shooting' ), een methode die door de British Veterinary Association verworpen wordt als zijnde ' onmenselijk' . Bij het schieten op dassen (in het donker) is er namelijk een grote kans dat de dieren niet op slag dood zijn.
Deze badgercull is niet alleen zinloos en moreel verwerpelijk maar ook nog eens verboden. Volgens de richtlijnen van de Conventie van Bern is het plaatselijk uitroeien van een beschermde diersoort verboden.

verder lezen:
Guardian environment


Dodgy data, bad science, rotten politics: why the badger cull is wrong and stupid


ECOLOGIST, Tom Langton, 28th April 2016

If we are ever to bring bovine TB under control in Britain's cattle herd, we must begin with the main disease reservoir, writes Tom Langton: the cattle themselves. The insistence on culling badgers has little to do with disease control, and everything to do with the short term economics of the beef and dairy industries, unwilling to sacrifice an iota of production in the interests of a real solution.

verder lezenLinks:


Dassen geen plausibele bron van rundertuberculose, Jaap Schröder, Tijdschrift voor Diergeneeskunde |
nr 10 | oktober 2016


Bovine TB begins and ends with cattle, with badgers playing at most a minor role. Photo: Will Fisher via Flickr

Rundertuberculose, de stand van zaken


januari 2016

door: Michel Abee, dierenarts

Inleiding
De oplettende dassenbeschermer heeft het inmiddels wel mee gekregen: de Engelsen zijn tóch aan dassenvervolging begonnen in een poging rundertuberculose onder de knie te krijgen. Over de zin en de onzin daarvan heb ik al eens eerder een uitvoerig artikel geschreven; u heeft dat natuurlijk gelezen, de Engelsen klaarblijkelijk niet! De vraag die velen nu echter hebben is: moeten wij ons ook zorgen maken over rundertuberculose bij dassen in Nederland? Nee, dat hoeft niet! Nederland is vrij van rundertuberculose en onze dassen ook.
Nu weet u wat u weten moet. Verder lezen is niet nodig, maar voor diegenen die tijdens verjaardagsfeestjes beslagen ten ijs willen komen heb ik hieronder de belangrijkste informatie nog eens op een rij gezet.

Het Mycobacterium tuberculosis complex
Tuberculose wordt veroorzaakt door een groep bacteriën met de illustere naam Mycobacteriën: Mycobacterium tuberculosis komt vooral bij de mens voor, M. caprae vooral bij geiten, M. pinnipedii komt af van zeezoogdieren en M. bovis veroorzaakt rundertuberculose. Er bestaan nog meer soorten binnen het Mycobacterium tuberculosis Complex (MTC), maar deze vier zijn de belangrijkste bij mensen en zoogdieren in Nederland en Europa. Een groot probleem is dat diersoorten elkaar over en weer kunnen besmetten en dat op deze manier "rundertuberculose" (boviene tuberculose, bTB) ook kan voorkomen bij de mens en, zoals bekend, dus ook bij de das. De das, op zijn beurt, zou daardoor een reservoir kunnen vormen voor de ziekte en daarmee een probleem kunnen zijn voor de volledige uitroeiing van bTB bij runderen: in therorie kunnen besmette dassen namelijk steeds weer koeien besmetten en daardoor zou bTB kunnen blijven bestaan zolang er besmette dassen zijn. In theorie! Want voor de infectieroute van das op rund is tot nog toe geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd. Overigens geldt het reservoir-scenario ook voor de meeste andere wilde diersoorten; waarom nu precies de das "het haasje" is, is mij dan ook een raadsel.

Rundertuberculose in Nederland
Terug naar bTB in Nederland. Wie in 1920 een koe kocht op de veemarkt had een kans van 1 op 2 om een dier te kopen met bTB. In 1951 was zo'n 30% van onze veehouderij-bedrijven besmet. Deels gefinancierd uit de Amerikaanse Marshall hulp is in dat jaar een bTB bestrijdingsprogramma gestart: alle runderen werden jaarlijks onderzocht met een huidtest (vergelijkbaar met de Mantoux test bij mensen). Besmette dieren moesten worden afgevoerd. Omwille van financiële redenen werden aanvakelijk niet eens alle positieve dieren direct gedood, maar toch was in 1955 het aantal besmette bedrijven al teruggebracht naar 3%. Een succesverhaal, waar de Engelse regering een voorbeeld aan kan nemen. In de jaren daarna is het strikte beleid voortgezet en kon het aantal testen langzaam aan worden afgebouwd. Vanaf 1992 kon met de huidtesten worden gestopt. Sinds 1 juli 1999 is Nederland officieel vrij van rundertuberculose. Om vrij te blijven moeten alle geslachte runderen onderzocht worden en moeten we een waterdicht "track-and-trace" systeem voor runderen hebben (de gele oorflappen). Bovendien is het pasteuriseren van melk een belangrijke maatregel om, naast Q-koorts, ook de verspreiding van bTB naar mensen te voorkomen.
Dassen en ander wild hebben in Nederland nooit een rol gespeeld in de bestrijding van bTB. Er zijn om deze reden dan ook nooit dassen gedood.

Aangifteplichtige ziekte

Nederland is nog steeds bTB vrij. Heel af en toe wordt er een positief of verdacht dier aan getroffen; doorgaans betreft dat een geïmprteerd dier en werden onze autoriteiten er door een "trace-forward-call" van het exporterende land op attent gemaakt. Onder andere omdat het ook besmettelijk is voor de mens, is bTB een aangifteplichtige ziekte. Dat betekent dat dierenartsen, veehouders, laboratoriummedewerkers en andere betrokkenen al bij de minste verdenking verplicht zijn om die verdenking te melden bij de overheid. Er vindt dan een "trace-back" onderzoek plaats naar de herkomst van de besmetting, maar ook een "trace-forward" onderzoek naar dieren en mensen die mogelijk in contact zijn geweest met het besmette dier.
Saillant detail is dat de auteur van dit artikel in het voorjaar van 1999 om deze reden persoonlijk nog betrokken is geweest bij het onderzoek van één van de laatste verdachte bedrijven; één van de veehouders in onze praktijk had een aantal dieren geïmporteerd uit Ierland van, wat achteraf bleek, een besmet bedrijf. Ik vond zeven dieren met een positieve huidtest; die dieren zijn "overgenomen" door de overheid (dat is een mooiere woordkeuze dan opgekocht en afgemaakt) en 60 dagen later bleken alle andere dieren en gelukkig ook de veehouder, zijn gezin en de dierenarts negatief. Het was een spannende ervaring, maar het toont wel aan hoe goed het bTB opsporingssysteem in elkaar zit.
Naast dat we rundertuberculose vrij zijn, komt er in Nederland ook geen TB voor bij andere boerderijdieren, maar af en toe wordt er wel TB gevonden bij exotische dieren en dierentuindieren (voor de "diehards": het gaat dan meestal om M. bovis, M. tuberculosis of M. pinnipedii).

Onderzoek bij dassen
Tussen December 2012 en April 2014 heeft de afdeling Pathologie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in totaal 104 dassen (meest aangereden dieren) onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën uit het MTC. Geen van de onderzochte dieren had een positieve PCR test (meest gevoelige snelle test) of kweek (de gouden standaard test, maar uitslag kan weken op zich laten wachten). Er bestaat dus geen enkele aanwijzing voor de aanwezigheid van (b)TB bij dassen in Nederland.

Dus...

Ik voorzie voor Nederland dan ook geen massale dassenvervolging en zeker niet in verband met bTB. U kunt vanavond daarom weer met een gerust hart gaan slapen en tot die tijd iedereen op het verjaardagsfeestje versteld doen staan van uw kennis over dassen en rundertuberculose. Voor het geval dat u dat heel overtuigend doet: het rekeningnummer voor donaties vindt u op de website van Das&Boom. Onze strijd is helaas nog lang niet gestreden...

Engeland gaat door met doden van dassen


september 2014

Maandag 8 september is bekend geworden dat in Engeland het uitroeien van dassen, de zogenaamde 'Badgercull', in Gloucestershire en Somerset weer is begonnen.

Vorig jaar heeft de regering toestemming gegeven voor een dergelijke aanpak om de verspreiding van rundertuberculose tegen te gaan, ondanks alle protesten vanuit dierenwelzijnsorganisaties en de wetenschap. Het bleek toen, zoals voorspeld , een totale mislukking. Ook de criteria voor het 'humaan' doden van dassen bleken niet haalbaar. Omdat gebleken is dat dassen een doodsstrijd moeten voeren van soms langer dan 5 minuten , heeft British Veterinary Association zijn medewerking ingetrokken. Honderden dieren zijn gedood en de oplossing van het probleem is geen stap dichterbij gekomen.

Was allemaal voorzien, dassen hebben immers weing te maken met de verspreiding van runder tuberculose.
Deze besmettelijke veeziekte wordt veroorzaakt door de bio-industrie in Engeland, waar veel dieren dicht op elkaar gehuisvest worden. In alle andere landen wordt streng gecontroleerd op de ziekte, waardoor rundertuberculose buiten Engeland niet meer voorkomt.
In Engeland echter lappen boeren die maatregelen aan hun laars, waardoor besmette dieren door de controles komen, vervoerd worden en andere koeien besmetten.

Maar in plaats van deze misstanden aan te pakken blijven boeren wijzen naar de das als grote boosdoener. Tegen alle logica in; wanneer dassen in contact komen met tuberculosebacteriën worden ze er in de meeste gevallen niet ziek van en alleen zieke dassen kunnen tuberculose overbrengen. Een enkele verzwakte das, waarbij de ziekte zich wel zou kunnen ontwikkelen, zou dan vervolgens in een koeienstal al hoestend koeien moeten besmetten. En die das zou dan verantwoordelijk moeten zijn voor de verspreiding van de ziekte, niet al die koeien die ongecontroleerd vervoerd worden.

Deze absurde logica van de National Farmers Union, de NFU, wordt gedeeld door de conservatieve regering in Engeland. Deze conservatieve regering heeft zich voorgenomen, mochten ze in 2015 worden herkozen, 2 jaar door te gaan met deze aanpak. De plannen om dit komende 10 jaar over heel Engeland uit te rollen liggen voorlopig in de koelkast.
Mocht Labour volgend jaar aan de macht komen, dan gaan die plannen meteen de prullenbak in.

In Wales heeft Labour vijf jaar gelden gekozen voor een aanpak zonder het doden van dassen. Daar is in die periode het aantal nieuwe gevallen van rundertuberculose gedaald met 48%, alleen door vee beter te testen.

De juridische mogelijkheden voor de BadgerTrust, om deze slachting te voorkomen, lijken uitgeput. Het wachten is dus op een nieuwe Labour regering in Engeland .

Achterhaalde aanpak rundertuberculose kost duizenden Engelse dassen het leven


november 2013

Tegen alle logica in heeft de verantwoordelijk minister Owen Paterson van het ministerie van voedsel, milieu en landbouw (Defra), besloten dit jaar in het kader van een zogenaamde 'Pilot Cull' (proefruiming) toch maar eens uit te proberen wat er gebeurt met het verloop de gevreesde veeziekte, als je probeert 70% van de dassenpopulatie in Somerset en Gloucestershire te 'ruimen' (doodschieten).

"Een volstrekt stompzinnig plan", volgens de voorzitter van Lord Krebs, voorzitter van de Britse Academie voor Wetenschappen. Hij kan het weten, hij was de leider van een tien jaar lang durend onderzoek, waarbij 11000 dassen het leven lieten (Kreb-trial). Vrijwel alle onafhankelijke wetenschappers, die deskundig zijn op dit gebied, zijn het met hem eens.

Ook de overgrote meerderheid van de publieke opinie is tegen. Geen sentimentele dassenknuffelaars, zoals vaak beweerd wordt door de voorstanders, maar gewoon verantwoordelijke burgers die protesteren als hun overheid zonder enige noodzaak een zwaar beschermde diersoort gaat uitroeien.

Voorstanders zijn belangengroeperingen, voornamelijk boeren, verenigd in de National Farmers Union ( NFU) en tot voor kort ook de beroepsvereniging van dierenartsen. Maar ook veel dierenartsen blijken grote bezwaren te hebben tegen deze uitroeiingsactie en hebben publiekelijk afstand genomen van hun beroepsorganisatie, die de ruiming ondersteunt. Zij stellen dat deze club veel te nauwe banden heeft met de agrarische sector om een onafhankelijk oordeel te kunnen vellen. Ook zij wijzen op het overvloedig aanwezig wetenschappelijk bewijsmateriaal, dat Cull niet gaat werken.

Nu, na afloop van de geplande 6 weken durende slachtpartij, blijkt niet 70% maar 30% van de door de NFU aangenomen dassenpopulatie van het gebied te zijn gedood.
In de oorspronkelijke (op zich al dwaze) plannen van de NFU wordt heel duidelijk gesteld, dat deze korte periode van 6 weken doden belangrijk was, om te voorkomen dat een langer durende verstoring de kans op de verspreiding van rundertuberculose zou vergroten.
De beslissing om de duur van de proefruimingen dan toch maar te verlengen, om in ieder geval de streef-aantallen te behalen, heeft dan ook tot veel verbazing en verbijstering geleid.

Natuurlijk bij de tegenstander maar ook bij organisaties die schoorvoetend akkoord gegaan zijn met de proefruimingen.
Ook de directeur van het National Trust (soort Engelse Natuurmonumenten) , Dame Helen Ghosh, heeft in een brief aan Paterson haar twijfels geuit over het 'wetenschappelijk gehalte en de geloofwaardigheid' van de hele exercitie. Tot 2010 was zij werkzaam bij het ministerie van milieu, voedsel en landbouw, dat verantwoordelijk is voor de 'proefruimingen.
Natural England, een 'onafhankelijke' overheidsorganisatie, heeft tot opluchting van de NFU en Paterson ingestemd met de verlening en zet daarmee volgens oud minister Irranca-Davies, een voorganger van Paterson, haar geloofwaardigheid en reputatie op het spel.

De belangrijke adviserende wetenschapper en dassenexpert van deze organisatie, Prof David Macdonald, vertelde echter aan de Guardian, dat hij grote twijfels heeft of boeren hier ook maar iets mee opschieten in hun strijd tegen rundertuberculose. "Mensen moeten weten dat wij werken binnen de kaders die de overheid heeft opgesteld. Ons is niet gevraagd of we dit een goed idee vinden. Persoonlijk zou ik er onmiddellijk mee stoppen"

Overtuigd tegenstander Sir David Attenborough vraagt zich af waarom de regering veel geld besteed aan onderzoek en vervolgens de resultaten negeert.
Prof Rosie Woodroffe, mede verantwoordelijk voor de al eerder genoemde Kreb-trial': "De beslissing om door te gaan is gebaseerd op een zeer onvolledig beeld van het beschikbare bewijsmateriaal. Het doordrukken van deze beslissing, nog voordat een panel van experts de kans heeft gekregen de resultaten van de ruiming te onderzoeken, bewijst hoe weinig Defra geïnteresseerd is in een wetenschappelijke onderbouwing van deze ruiming". "TB is een enorm probleem voor de boeren en ze verdienen beter dan de rekening gepresenteerd te krijgen voor de ruiming, terwijl de verwachtte voordelen steeds kleiner worden en de kosten de pan uit rijzen.

Eigenlijk staat de NFU zo langzamerhand samen met Owen Paterson als voorstanders van de ruiming alleen met hun hakken in het zand.
Binnenkort kunnen ze ook nog een rechtszaak tegemoet zien, aangespannen door het Badger Trust. Zij eisen dat de ruimingen gestopt worden op basis van het feit, dat het verlengen van de ruimings-periode illegaal is

De logische conclusie zou moeten zijn, dat de dassenruimingen binnenkort verleden tijd zijn.
Jammer genoeg speelt logica een steeds minder belangrijke rol in deze tragedie, waaraan maar geen eind schijnt te kunnen komen.
Defra moet nu stoppen met het zinloos verspillen van dierenlevens, tijd en geld, toegeven dat het huidige ruiming-beleid de prullenbak in moet en beginnen met een wetenschappelijk onderbouwde humane aanpak van deze problematiek.

minister Owen Paterson van het Engelse ministerie van voedsel, milieu en landbouw
"ik ben niet anti-das", zei hij onlangs in een interview. "Je spreekt momenteel waarschijnlijk met het enige parlementslid dat ooit een das als huisdier had, en zeker met de enige die er twee had, maar ik wil gezonde dassen zien die naast ons vee leven en de ziektes die heersen bij de inheemse dieren aanpakken".
In een TV interview beweerde hij, dat er zonder het uitroeien van dassen binnen tien jaar geen veehouderij meer zou zijn in Groot Brittanië. Hij zou het liefst de beschermde status van dassen willen afschaffen. Hij wil het publiek doen geloven dat dassen door de rundertuberculose een vreselijke dood sterven, en dat hij de dassen dus eigenlijk een dienst bewijst door ze te doden.
Hij moet wel erg wanhopig zijn om met dergelijke onzin naar buiten te komen.


“Besmettelijke koeienziekte bedreigt dassenpopulatie"


november 2013

Door Michel Abee, dierenarts, als vrijwilliger verbonden aan Das&Boom

"Dat is natuurlijk grote onzin, maar het is minder onzinnig dan het lijkt. In tegenstelling tot wat ik denk, denkt de Britse overheid namelijk dat het afschieten van 5000 dassen een oplossing biedt voor tuberculose bij het rund. Om dat te onderbouwen hebben ze veel onderzoek laten doen. Er bestaat zelfs een dik wetenschappelijk rapport van DEFRA (zeg maar het Britse Ministerie van Landbouw) dat de periode van 1982 tot 2011 beslaat. Dat rapport bevat belangrijke conclusies die wetenschappelijk gezien ook correct zijn; het richt zich op Woodchester park, een gebied waarin zowel behoorlijk wat dassen als runderen voorkomen. In het rapport wordt aangetoond dat dassen besmet kunnen zijn met rundertuberculose, afgekort bTB (boviene TB). En dat verbaast mij niets, want net zoals mensen, herten, ratten, wilde zwijnen en een heleboel andere diersoorten, kunnen óók dassen besmet raken met bTB. En belangrijker nog, ze kunnen het - net zoals de anderen - ook verspreiden. Net zoals runderen dat ook kunnen. Deze conclusie is dus van het niveau van: "als je veel bier drinkt wordt je dronken".

De verspreiding binnen de dassenpopulatie, dus van das op das, wordt door DEFRA ook goed beschreven; men heeft zelfs gevonden dat het ziekteverloop anders is bij verschillende infectiewegen (een das die bTB oploopt door een bijtwond, wordt bijvoorbeeld sneller ziek). Met zendertjes heeft men ook nog gekeken naar contact - en dus besmettingsgevaar - tussen verschillende sociale groepen. Allemaal prima onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd, de verspreiding van bTB in de dassenpopulatie. Conclusies kloppen dus ook.

Wat dan wel een beetje jammer is, is dat men niet heeft beschreven in hoeverre die dassen met zendertjes bij koeien in de buurt komen. Nu weet ik, als geïnteresseerde, namelijk niet of men gegevens achterwege laat of dat de gegevens niet bestaan, omdat de kans op contact tussen dassen en koeien domweg niet noemenswaardig is. Maar geen conclusie is altijd beter dan een verkeerde conclusie. Liegen is immers niet hetzelfde als de waarheid achter houden. Toch?

Wat ook een beetje jammer is, is dat het belang van rund op rund besmetting door DEFRA en de Britse boerenorganisaties behoorlijk onder tafel wordt geveegd. Je hoeft niet lang gestudeerd te hebben om te snappen dat eenbesmettelijke koe de belangrijkste bron is voor een andere koe: ze lopen dag en nacht bij elkaar in dezelfde wei, in dezelfde stal, eten hetzelfde voer en hoesten gezellig in elkaars bijzijn (verspreiding door de lucht is de belangrijkste infectieroute). Hetzelfde geldt voor TB bij mensen. Natuurlijk zijn er andere infectiewegen, maar een patiënt met open TB is toch écht de belangrijkste infectiebron voor anderen...daarom ook de paniek wanneer er ergens open TB wordt geconstateerd.

Maar goed, men heeft nu eenmaal gegevens over het voorkomen van bTB bij dassen. En toevallig zien we meer bTB bij dassen in gebieden met een hoge rundveedichtheid. Maar wie besmet wie? Sinds 1982 worden dassen in Woodchester park onderzocht. Tot zo'n beetje 1987 is de besmettingsgraad stabiel, ongeveer 2-3%. Daarna stijgt hij tot boven de 20% in 2000. Heel merkwaardig daalt hij dan in 2001 met een klap terug naar zo'n 10%. Er is dus kennelijk iets wat invloed heeft op het besmettingspercentage.
Zouden dat de koeien kunnen zijn? Ik kan dat niet met wetenschappelijke zekerheid stellen, maar het is wel frappant dat vanaf midden jaren tachtig BSE (gekkekoeienziekte) in Engeland voor veel problemen heeft gezorgd en dat er daardoor tot midden jaren negentig veel koeien zijn afgemaakt. Tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe dieren van elders aangevoerd ter vervanging.
En in 2001 gebeurt in korte tijd hetzelfde, nu in verband met een 14 ernstige uitbraak van Mond- en Klauwzeer. Opnieuw veel afvoer en aanvoer van runderen van elders.

Terug naar de titel van dit artikel. Ik ben geen wetenschapper en mijn stelling is wetenschappelijk gezien vast niet verantwoord. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze titel meer hout snijdt dan de beslissing om 5.000 dassen af te schieten in een poging om bTB onder runderen te bestrijden.

Wat denkt u?"

Michel Abee
Malden
dierenarts met een lach!


Dassenslachting in Engeland begonnen


september 2013

Terwijl het afschieten van dassen in Gloucestershire en Somerset al is begonnen, probeert het Badger Trust nog steeds uit alle macht deze waanzin te stoppen.
Het aantal deelnemers aan de anti-dassenslachting internetpetitie is onlangs de 300.000 gepasseerd, het hoogst aantal stemmers voor een regeringsconsultering ooit. Het BadgerTrust meldt dat er tot 450 stemmen per uur binnenkomen.
Het Badger Trust roept de verantwoordelijke staatssecretaris van landbouw, Owen Paterson op te stoppen met liegen en te luisteren naar de stem van de wetenschap en de 300.000 proteststemmers.

Maar dat is Owen Paterson niet van plan, in tegendeel, hij deed er onlangs nog een schep(je) bovenop: In een TV interview beweerde hij, dat er zonder het uitroeien van dassen binnen tien jaar geen veehouderij meer zou zijn in Groot Brittanië. Hij zou het liefst de beschermde status van dassen willen afschaffen. Hij wil het publiek doen geloven dat dassen door de rundertuberculose een vreselijke dood sterven, en dat hij de dassen dus eigenlijk een dienst bewijst door ze te doden.
Hij moet wel erg wanhopig zijn dergelijke om onzin naar buiten te komen.
Het publiek in Groot Brittannië wordt dus opzettelijk misleid en voorgelogen.

Terwijl de verspreiding van rundertuberculose gelukkig beperkt blijft binnen de grenzen van Groot Brittanië, blijken de leugens zich wel verder te verspreiden en hebben ze inmiddels ook onze eigen Nederlands media geïnfecteerd. Zo stond er in september 2013 een pagina groot artikel over de das in de zaterdagbijlage van Trouw, geschreven door de directeur van het Natuurmuseum in Rotterdam, een man die naar eigen zeggen nog nooit een das gezien heeft. Daar werd terloops vermeld dat de Engelse regering 6000 dassen gaat uitroeien om de verspreiding van rundertuberculose te stoppen. Hij verwachte dat als de dassenpopulatie in Nederland verder zou groeien dit ook in Nederland wel eens een probleem zou kunnen worden.
Voor een reactie van Das&Boom om deze nonsens te weerleggen had de redactie geen ruimte beschikbaar. Ook de NRC ging een paar maanden geleden in de fout door de problematiek alleen vanuit het standpunt van de boeren te belichten en tegenstanders af te schilderen als sentimentele stedelingen. Ook hier geen ruimte voor een rectificatie.

meer info:

BadgerTrustVerder lezen


Links naar meer achtergrondinformatie over ' Badger Culling'

* Wikipedia: Badger culling in the United Kingdom

* Dassenwerkgroep Brabant: rundertuberculose

* Ministerie EZ : Rundertuberculose

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA