Das&Boom Das&Boom KIDS!
Eerste hulp voor verzwakte jonge dassen
Jonge dassen worden meestal geboren in februari en leven de eerste maanden in de kraamburcht bij de moederdas.
Vanaf medio april gaan jonge dassen voorzichtig naar buiten. Wanneer de moeder dan niet meer thuiskomt, gaan de jongen na een paar dagen zelf op pad, gedreven door honger en dorst. Als ze niet door mensen gevonden worden zijn ze ten dode opgeschreven. Wanneer ze wel gevonden worden zijn ze meestal in een zeer slechte conditie, onderkoeld, uitgedroogd en zitten ze onder de parasieten.Een onderkoelde das is een echt spoedgeval. Zo'n dasje moet zo snel mogelijk warmte en in tweede instantie vocht toegediend krijgen. Een dierenarts zal vaak noodzakelijk zijn.
• Neem contact op met een dierenambulance of dierenarts om snel hulp te kunnen bieden.
• In afwachting van professionele hulp, kunt u zelf proberen het diertje op temperatuur te brengen. Gebruik daarvoor een warmwaterzak of een fles, gewikkeld in een handdoek.
• Voorkom dat de das te warm wordt, zeker als hij niet in staat is zelf naar een minder warm hoekje in zijn kooi te kruipen.
• Zolang een das niet op temperatuur is of buiten bewustzijn, geen vocht toedienen


NB: Laat jonge dassen in principe met rust

Wanneer je overdag een jonge das aantreft, die zich normaal lijkt te gedragen, laat hem dan met rust. Er is een goede kans dat zo'n diertje op eigen gelegenheid zijn kraamburcht weet terug te vinden. Niet elke overdag aangetroffen jonge das is hulpbehoevend.
Een jonge das heeft veel meer overlevingskansen in de vrije natuur bij zijn soortgenoten dan in een opvangsituatie bij mensen. Opvangen is de laatste optie, wanneer vrijwel zeker is dat het dasje het niet op eigen gelegenheid gaat redden.
Grijp niet in bij dit soort natuurlijke processen zonder overleg met deskundigen.
Je kunt Das&Boom bellen om te helpen inschatten of een jonge das wel dan niet opgevangen moet worden.


lees verder Jonge verweesde dassen

verzwakte jonge das in de opvang van Das&Boom

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA