Das&Boom Das&Boom KIDS!
Eerste hulp voor verkeersslachtoffers
Eerste hulp aan verkeersslachtoffers

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar, waarbij je met een hulpbehoevende das geconfronteerd kunt worden. Het meest waarschijnlijk is een das als verkeersslachtoffer. Er worden in Nederland namelijk jaarlijks naar schatting een kleine 1000 dassen doodgereden.
Dassen begrijpen weinig van het verkeer en kunnen overal onverwachts oversteken. Behalve rustig rijden kun je daar als chauffeur weinig aan doen. Het kan ook jou overkomen.


Wees voorzichtig met een gewonde das
Een das is niet gevaarlijk, valt u niet aan, maar bijt wel stevig van zich af bij ongewenste intimiteiten.

Bij hulp aan verkeersslachtoffers of verzwakte dassen zijn een aantal zaken van belang:

• Bij eerste hulp aan dassen is voorzichtigheid geboden.
• Let op je eigen veiligheid; stoppen langs de weg is vaak gevaarlijk, langs de snelweg zeer gevaarlijk en bovendien verboden.
• Stel vast of het dier nog leeft.
• Raak het dier zelf niet aan, gebruik bijvoorbeeld een stok om hem aan te raken, om te zien of de das nog reageert.
• De das kan in coma zijn; hij reageert dan niet op prikkels van buiten af, maar ademt nog wel.
• Wanneer de das nog leeft, dek hem dan bij voorkeur af met bijvoorbeeld een deken; in het donker is de hele situatie minder bedreigend voor het dier.
Neem contact op met een dierenambulance, een jachtopzichter of de politie, om hulp ter plaatse te organiseren.
• Verzwakte dassen of licht gewonde dieren zullen zich altijd proberen te verstoppen.
• Wanneer je een das vindt en vermoedt dat het dier verzwakt is, laat het dan verder met rust en schakel deskundige hulp in.
• Blijf bij voorkeur (op voldoende afstand) bij het dier om het overige verkeer te waarschuwen (bijvoorbeeld met de alarmlichten van uw auto), de hulpdiensten af te kunnen bellen als het dier alsnog bezwijkt of op te letten of de das in de tussentijd bijkomt en mogelijk wegrent.
• Laat in afwachting van de komst van hulp de das met rust, om onnodige stress voor het dier te vermijden.
• Noteer de plek van de aanrijding zo nauwkeurig mogelijk (let op hectometerpaaltjes of huisnummers of gebruik de coördinaten van een GPS) en geef die door aan Das&Boomverder lezen Eerste hulp aan verzwakte jonge dassen

Dassenpopulatie heeft zwaar te leiden door verkeersslachtoffers.

Er worden in Nederland veel dassen aangereden, zowel op snelwegen als op kleine landweggetjes. In het overvolle Nederland moeten dassen vaak wegen oversteken om van hun burcht bij hun voedselgebieden te komen en dan gaat het nogal eens mis.
Gemiddeld worden er per etmaal in Nederland 2 dassen doodgereden. Op dit moment doodt het verkeer jaarlijks 15 à 20 % van de dassenpopulatie.

Wanneer een das wordt doodgereden heeft dat ook grote gevolgen voor de achtergebleven dieren.
Een dassenpopulatie bestaat uit relatief kleine aantallen. Op de gemiddelde dassenburcht wonen maar een paar dassen. Elke das die sneuvelt heeft een grote impact op de sociale structuur van die groep.
Als een vruchtbaar vrouwtje sneuvelt kan het jaren duren voordat er weer jongen geboren worden op die burcht. Wanneer een zogend vrouwtje wordt doodgereden blijven de jongen diep onder de grond onverzorgd achter.


Gewonde das in de opvang van Das&Boom

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA