Das&Boom Das&Boom KIDS!
Burchtverstoringen melden
Dassen, dassenburchten en hun leefgebied zijn beschermd.
Het is verboden dassenburchten te beschadigen, de functionaliteit van dassenburchten te benadelen of dassen te verstoren.
Ondanks deze beschermde status gebeurt het helaas regelmatig dat dassenburchten bewust dan wel onbewust beschadigd of zelfs vernietigd worden. Dat gebeurt soms uit onwetendheid maar ook vaak door onverschilligheid of juist bewust om te verjagen of doden.
Dergelijke handelingen zijn strafbaar, het zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming


lees verder


Bewoonde dassenburcht, door kinderen omgetoverde tot speeltuin. Waarschijnlijk waren deze kinderen zich van geen kwaad bewust

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA