Das&Boom Das&Boom KIDS!
Das&Boom steunen via de Vriendenloterij

Vriendenloterij


U kunt Das&Boom steunen, bijdragen aan andere goede doelen en een kans maken op een miljoen, door deel te nemen aan de Vriendenloterij.
Een lot kost €11 per maand, waarvan de helft naar Das&Boom gaat.
Wanneer u meespeelt, machtiging u de Vriendenloterij om maandelijks het bedrag waarvoor u meespeelt (aantal loten) van uw rekening af te schrijven.
Deelname aan de loterij is mogelijk vanaf 18 jaar. Er zijn 14 trekkingen per jaar.
U kunt uw lot op elk gewenst moment schriftelijk opzeggen.

Wanneer u voor Das&Boom mee wilt spelen, moet u Das&Boom selecteren als vereniging die u wilt steunen.

ga naar de website van de Sponsorloterij
ga naar : “clubs”
ga naar : “speel mee voor eigen club”
ga naar : “lot kopen en uw club steunen”
ga naar : “ik speel mee voor mijn favoriete club of vereniging
vul in:

1 stichting Das&Boom
2 Beek-Ubbergen
3 welzijn > natuur en milieu

klik op : “steun”, “ga verder” en vul uw gegevens in.


naar de website van de Vriendenloterij
Beëindigen deelname vriendenloterij

Beëindiging van deelname kan uitsluitend schriftelijk (per brief of fax, voorzien van een handtekening van de deelnemer) geschieden; onder intrekking van de door hem eerder verstrekte machtiging en onder vermelding van zijn lotnummer (punt 7. reglement vriendenloterij)
U kunt hier een opzegbrief downloaden.


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA