Das&Boom Das&Boom KIDS!
Dassen verhuisd in Malden
19 | 09 | 2017

dassen verhuisd in Malden


De gemeente Heumen en Laco Malden BV hebben in 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw sportcomplex in Malden, ter vervanging van het bestaande sportcomplex 'De Veldschuur'. De bouw van Laco sportcentrum Malden is gepland op de huidige locatie aan de Veldsingel in Malden. Door deze bouwplannen komt een dassenburcht in de knel. Deze burcht bevindt zich in een omheinde bosschage, direct naast de sporthal. De burcht wordt bewoond door één of meerdere dassen. Omdat dassen en dassenburchten beschermd zijn, heeft de gemeente Das&Boom gevraagd mee te werken voor het vinden van een goede oplossing voor deze dieren.


Omwonenden van de sporthal in Malden hebben de afgelopen jaren ’s nachts regelmatig een das zien rondsnuffelen in hun tuin. Die bleek dus te wonen naast de sporthal.
Uit onderzoek van Das&Boom is komen vast te staan dat de burcht in ieder geval bewoond wordt door één das en soms door twee. Voor dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van camera’s en sporenonderzoek.


Hoofbewoner van de burcht bij de Veldschuur.


Hoewel het niet gebruikelijk is dat dassen binnen de bebouwde kom wonen, komt het wel vaker voor. Het natuurlijk leefgebied van dassen wordt steeds kleiner, waardoor dassen soms moeten uitwijken naar minder voor de hand liggende locaties.
Op grasvelden kunnen dassen s ’nachts een deel van hun hoofdvoedsel verzamelen, regenwormen. Die trekken ze voorzichtig uit de grond, waardoor niet te zien is dat een das daar gegeten heeft. Dassen zijn zeer schuchtere dieren, die elke confrontatie uit de weg gaan. Katten en andere huisdieren hebben dus niets te vrezen van een das.


Even uitrusten na een nachtelijke rondgang door het dorp

perspectieftekening van de nieuwbouwplannen

De hoofdlocatie van de das, pal tegen de muur van de sporthal

Al snel werd duidelijk, dat verhuizen voor deze dassen de enig haalbare optie was. Omdat deze das(sen) hun territorium binnen de bebouwde kom hadden, heeft Das&Boom gezocht naar een alternatieve locatie voor hun burcht nabij, aan de rand van het dorp, waarbij de dieren op termijn terug kunnen keren naar dit territorium.
Om de dassen te kunnen vangen moest de woonplek van de dassen geheel omheind worden door een stevig ingegraven raster. Met vangkooien zouden de dassen vervolgens gevangen moeten worden en daarna verhuisd naar een kunstburcht op de nieuwe locatie. Rond die nieuwe locatie is een stukje leefgebied voor de das ingerasterd, om te voorkomen dat ze meteen teruggaan naar hun oude woonplek. De verhuisde dassen worden daar een paar maanden verzorgd (bijgevoerd) om ze te laten wennen aan hun nieuwe burcht. In de tussentijd wordt de oude woonplek ontoegankelijk gemaakt.


Met dit plan van aanpak van Das&Boom voor deze verhuizing heeft de gemeente Heumen een ontheffing aangevraagd voor deze verhuizing bij het RVO. Zo’n ontheffing is nodig om dat het beschadigen van dassenburchten en het vangen van dassen in principe verboden is. Alleen als er grote maatschappelijke belangen spelen kan hier van worden afgeweken. Om een ontheffing te kunnen krijgen moet uit de plannen moet blijken dat de dassen op de minst ingrijpende manier verplaatst worden en er niet qua woonplek en leefgebied niet op achteruit gaan.


In de loop van 2017 kwam vast te staan dat er twee dassen op de burcht woonden.
Op 7 september is in één dag een vangren rond de dassenburcht aangelegd. Dat de dassen die dag thuis waren bleek uit de camerabeelden van de nacht daarvoor.
’s Avonds om 19.00 uur stonden er twee vangkooien op scherp. Die vangkooien stonden in de normale route die de dassen volgen, de zogenaamde dassenwissels, in een doorgang in het raster.


Das&Boom maakt gebruik van een GSM-alarmering, wat betekent dat er via de telefoon een waarschuwing binnenkomt, zodra een vangkooi dichtvalt. Dit voorkomt dat zo’n das langer dan noodzakelijk in een vangkooi moet zitten.
Omdat dassen erg gevoelig zijn voor verstoring en veranderingen in hun omgeving en bijzonder goed kunnen ruiken, kan het soms dagen of weken duren voordat ze zich in een vangkooi wagen.


Niet deze keer echter. Om 22.00 uur liep de eerste das in de vangkooi. Deze das is naar het opvangcentrum van Das&Boom vervoerd in afwachting van de andere das.
Die liep twee uur later in de vangren, zodat de dieren een uurtje later al weer verenigd konden worden.


De dassen uit Malden tijdelijk te gast bij Das&Boom


Zodra zeker is dat er geen activiteit meer is van dassen op de oorspronkelijke burcht, verhuizen de dassen naar hun nieuwe locatie.

poes in de ren

In de periode van 7 t/m 17 september is regelmatig een poes te zien op de camerabeelden. Das&Boom gaat er van uit, dat deze poes via de daarvoor geplaatste boomstam aan de binnenzijde van het raster de ren kan verlaten. Hij loopt op zijn gemak rond en staat niet opgegeven als zijnde vermist (DA Nijmegen).

Mist u deze poes echter , laat het ons even weten, 024 6842294

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA