Das&Boom Das&Boom KIDS!
NIEUWS Das&Boom
21 | 02 | 2021
Dassenvangactie Roermond opeenstapeling van blunders
De provincie Limburg stapelt de ene blunder op de andere bij het vangen en verplaatsen van de dassenfamilie in Roermond, midden in de kwetsbare periode.
Op een dergelijke manier willens en wetens de gezondheid en welzijn van dieren op het spel zetten is onacceptabel en strafbaar. Alleen als er sprake is van calamiteiten kan zoiets overwogen worden, maar dan wel op een zo zorgvuldig mogelijke manier.
Daar was hier geen sprake van, alleen een projectontwikkelaar die niet wilde wachten en een Provincie die dat faciliteert en ook nog eens optreed als woordvoerder.

03 | 04 | 2019
Bescherming van de das in de nieuwe wet Natuurbescherming beter dan gedacht
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht.
De bescherming van de das was in de voormalige Flora en faunawet veel uitgebreider omschreven dan in de huidige Wet natuurbescherming.
De das is nu voornamelijk beschermd onder het algemeen voorzorgsbeginsel (art.1.11) en het verbod op beschadigen of vervielen van de burcht en het verbod op vangen of doden van de das (art 3.10).
Dat lijkt op het eerste gezicht nogal magertjes, maar in de praktijk valt dat gelukkig best mee.


12 | 03 | 2019
dassenfamilie geevacueerd uit Maasdijk
Omdat een pas ontdekte dassenburcht in een ruïne in de Maasdijk bij Dieden een risico op grote overstromingen opleverde, moesten de daar wonende dassen zo snel mogelijk geëvacueerd worden.
In de meest kwetsbare periode voor de das ..

19 | 09 | 2017
Dassen verhuisd in Malden
In Malden moet de bestaande sporthal plaatsmaken voor een nieuwe. Door deze bouwplannen komt een dassenburcht in de knel. De burcht wordt bewoond door één of meerdere dassen. De gemeente Malden heeft Das&Boom gevraagd mee te werken voor het vinden van een goede oplossing voor deze dieren.

14 | 07 | 2017
in memorium; Kees Campfens
Onlangs bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van Kees Campfens.


13 | 04 | 2017
Ondertussen in de dassenburcht...
Een vrijwilligster van Das&Boom vertelt over haar passie voor de das

05 | 04 | 2017
Hetze tegen de das neemt toe
Das&Boom heeft geconstateerd dat de sfeer jegens dassen steeds grimmiger wordt.
Tijdens een steekproef half maart dit jaar heeft Das&Boom moeten vaststellen, dat meer dan de helft van de 68 bezochte beschermde dassenburchten verstoord, beschadigd of vernield was. Aanleiding voor hetze tegen de das is de veranderende wet- en regelgeving.


07 | 10 | 2016
Hetze tegen dassen
Steeds vaker duiken er negatieve verhalen op in de media over de das.
‘ Onbeheersbare aantallen dassen teisteren ons land’ en elk spoor dat de dieren achterlaten wordt aangemerkt als schade of overlast. Das&Boom maakt zich ernstig zorgen over deze volkomen onterechte hetze tegen de das.

Das&Boom heeft het MELDPUNT DASSENLEED opgericht

06 | 10 | 2016
Top 5 misvattingen over de das
1. De dassenpopulatie explodeert
2. Dassen zijn verantwoordelijk voor alle maïsschade
3. Dassen brengen ziektes over
4. Dassen belemmeren de aanleg van nieuwe wegen
5. Dassen zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van de weidevogels


10 | 09 | 2016
zie ook onze facebook pagina
Op de Facebook pagina van Das&Boom publiceren we regelmatig items over de dassen in de opvang bij Das&Boom en andere nieuwsitems.
>> https://www.facebook.com/DasenBoom1 2 3 4
REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA