Das&Boom Das&Boom KIDS!
Doodgereden dassen

Doodgereden dassen melden!


In Nederland zijn op veel plaatsen voorzieningen voor dassen aangebracht om verkeersslachtoffers te voorkomen. Rasters langs wegen en tunnels helpen dassen om veilig te kunnen oversteken.
Toch worden er jaarlijks honderden dassen doodgereden.
Das&Boom vraag aan iedereen de locatie van doodgereden dassen te melden.
Met die gegevens kunnen we dassen beter beschermen.


U kunt meldingen telefonisch (dag en nacht) of via e-mail aan ons doorgeven

We verzoeken u de vindplaats zo nauwkeurig mogelijk door te geven.
Vermeld bij melden van doodgereden dassen s.v.p. :

* de gemeente, waar de das is doodgereden
* de straatnaam of het wegnummer
* de geschatte afstand naar de dichtstbijzijnde afslag, kruising, hectometerpaaltje of splitsing
* indien mogelijk het huisnummer of hectometerpaaltje, ter hoogte waarvan de das is aangereden
* eventuele bijzonderheden.


Het ophalen van de dode das is een verantwoordelijkheid van de weg beherende instantie, de gemeente, de provincie (provinciale wegen, N nummer) of Rijkswaterstaat (snelwegen, A nummer),
zie ook onderstaande link:
alle wegbeheerders in Nederland

Een das kan verward worden met een andere diersoorten, zoals een wasbeer of wasbeerhond. Wanneer u twijfelt kunnen onderstaande foto's wellicht behulpzaam zijn:

Das  (Meles meles) Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)

meer lezen over verkeersslachtoffers

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA