Das&Boom Das&Boom KIDS!
Verkeersslachtoffers
"Er ligt hier een gewonde das, hij leeft nog, we hebben snel hulp nodig".
Deze boodschap wordt op Hemelvaartsdag ingesproken voor de bereikbaarheidsdienst van Das&Boom. Helaas, geen naam, adres of telefoonnummer...
Gelukkig vraagt de dierenambulance een uur later bij die bereikbaarheidsdienst om advies voor de hulp aan de gevonden das. Een half uurtje later ligt het dier op de behandeltafel van de plaatselijke dierenarts.
Ook deze belt Das&Boom om de kans op herstel te helpen inschatten.
Helaas, het dier is zwaar gewond. Ze heeft een gebroken voorpoot en een bekkenbreuk en vermoedelijk diverse inwendige verwondingen. De das wordt ingeslapen. Het was een vrouwtje, gelukkig niet zogend.

Later bleek dat het dier een etmaal eerder al was aangereden op een zandpad, zich nog over een afstand van zo'n honderd meter heeft weten te verplaatsten, maar uiteindelijk op vijf meter afstand van haar burcht onder een struik bleef liggen.
Een hondje heeft haar een dag later gevonden.


Dit is één van de 7 à 800 meldingen van aangereden dassen die Das&Boom jaarlijks binnenkrijgt. Het overgrote deel is op slag dood, een paar procent overleeft de klap en slechts enkelen kan Das&Boom jaarlijks revalideren in haar opvangcentrum.

Verkeersslachtoffers


Tegenwoordig sneuvelen er in Nederland jaarlijks ongeveer 1000 dassen in het verkeer. Dat ligt deels aan het abominabel verkeersgedrag van de das zelf, maar vooral aan het dichte wegennet in Nederland. Vrijwel overal moeten dassen regelmatig wegen oversteken om vanuit hun burcht hun foerageergebieden te kunnen bereiken.

Niet alleen op drukke verkeerswegen vallen slachtoffers, ook op stille zandweggetjes worden dassen doodgereden.
Afgezien van de slachtoffers die er door vallen, is ook de aanwezigheid van wegen in hun leefgebied voor dassen nadelig; wegen gaan ten koste van dassenleefgebied, wegen verstoren de dassen en wegen vormen vaak een barrière voor de dieren. Door wegen kunnen ze soms hun voedselgebieden niet meer of moeilijk bereiken of raken populaties van elkaar geïsoleerd.

De dassenpopulatie heeft veel te lijden door al die verkeersslachtoffers; niet alleen oude of zieke, maar ook kerngezonde dieren worden gedood. De dassenpopulatie heeft hierdoor een onnatuurlijke opbouw en is voortdurend instabiel. Dassen komen regelmatig plotseling zonder partner te zitten; sommige dassen maken dat zelfs meerdere malen in hun leven mee. Langdurige relaties, stabiele familieverbanden en permanente huisvesting zijn dan onmogelijk.
In Nederland heeft een das relatief weinig kans te midden van familie en nakomelingen
van een rustige oude dag te kunnen genieten.

Kanalen met steile oevers vormen lange, onneembare hindernissen voor dassen. Wanneer ze er in springen, komen ze er niet meer uit. Wanneer er uittreedplaatsen worden aangelegd, is dat vaak niet aan de das besteed. Dassen zwemmen meestal niet langs de oever, maar op en neer van oever naar oever totdat ze van uitputting verdrinken.
Ook spoorlijnen leveren jaarlijks slachtoffers op, hoewel het aantal slachtoffers relatief klein is.Das&Boom vraag aan iedereen de locatie van doodgereden dassen te melden.
Met die gegevens kunnen we dassen beter beschermen.Oplossingen

Das&Boom kan adviezen geven voor zinvolle faunavoorzieningen om slachtoffers te voorkomen.
Bovendien doet ze onderzoek om bestaande voorzieningen voor dassen te verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is een speciaal voor dassen ontwikkeld wildrooster, dat in 2015 in gebruik is genomen.

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA