STEUN DAS & BOOM
stichting Das & Boom
0
Stichting Das&Boom zet zich al sinds 1981 in voor dassen en hun leefomgeving. Das&Boom verzorgt verweesde en gewonde dassen en adviseert gevraagd (en ongevraagd) bij alle mogelijke interacties tussen das en mens. Daarnaast zorgt Das&Boom ervoor dat de wettelijke bescherming van de das en zijn leefgebied in de praktijk zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.
ecologisch adviesbureau
0
Das&Boom is een ecologisch adviesbureau met een breed aanbod van diensten betreffende de das. Het geven van zinvolle adviezen vergt een gedegen kennis van de ecologie en leefwijze van de das, actuele kennis over de verspreiding, een uitstekende veldkennis en veel ervaring met het interpreteren van sporen. Das&Boom heeft die kennis en ervaring in de afgelopen 42 jaar opgebouwd.
hulp & info
0
Das&Boom helpt dassen in nood. Verkeersslachtoffers, verweesde jonge dassen en verzwakte dieren kunnen rekenen op de hulp van Das&Boom. Das&Boom verzorgt de opvang en revalidatie van gewonde dieren en brengt jonge dassen groot. Deze dieren worden daarna op zorgvuldig uitgekozen locaties uitgezet.
meldingen
doorgeven
024 - 684 22 94
bel voor dringende hulp en acute problemen
info@dasenboom.nl
email of bel voor zaken die in behandeling genomen kunnen worden tijdens kantooruren
help de jonge dassen!
Das&Boom zamelt op dit moment geld in voor een nieuw soort uitzetren. Daarmee kunnen we meer verweesde jongen dassen een kans geven op een nieuw leven in de natuur.

Elke bijdrage is zeer welkom! Lees hier hoe u kunt helpen.

Bij voorbaat dank!
realisatie:
ORGANISATIE | ADVIES | HULP | JEUGD