Das&Boom bedankt:
Das&Boom is veel dank verschuldig aan onderstaande organistaies en personen. Zonder hun belangeloze inzet zou Das&Boom niet kunnen functioneren:

Sitewise Webmedia voor het belangeloos bouwen en hosten van deze website

Moonsenses fotografie voor haar inzet voor Das&Boom in de vorm van webdesign, grafische vormgeving en het maken van onze jeugdwebsite

Roel Seidell Illustraties voor prachtige illustraties , o.a op onze website

Blue Cross Animal Care voor belangeloze en betrokken medische verzorging van alle door Das&Boom opgervangen dassen

en natuurlijk alle vrijwilligers van DasBoom voor hun omvermoeibare inzet voor de dassen in het opvangcentrum

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl