NIEUWS Das&Boom
13 | 04 | 2017
Ondertussen in de dassenburcht...
Een vrijwilligster van Das&Boom verteld over haar passie voor de das

05 | 04 | 2017
Hetse tegen de das neemt toe
Das&Boom heeft geconstateerd, dat de sfeer jegens dassen steeds grimmiger wordt.
Tijdens een steekproef half maart dit jaar heeft Das&Boom moeten vaststellen, dat meer dan de helft van de 68 bezochte beschermde dassenburchten verstoord, beschadigd of vernield was. Aanleiding voor hetze tegen de das is de veranderende wet- en regelgeving.


07 | 10 | 2016
Hetze tegen dassen
Steeds vaker duiken er negatieve verhalen op in de media over de das.
‘ Onbeheersbare aantallen dassen teisteren ons land’ en elk spoor dat de dieren achterlaten wordt aangemerkt als schade of overlast. Das&Boom maakt zich ernstig zorgen over deze volkomen onterechte hetze tegen de das.

Das&Boom heeft het MELDPUNT DASSENLEED opgericht

06 | 10 | 2016
Top 5 misvattingen over de das
1. De dassenpopulatie explodeert
2. Dassen zijn verantwoordelijk voor alle maïsschade
3. Dassen brengen ziektes over
4. Dassen belemmeren de aanleg van nieuwe wegen
5. Dassen zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van de weidevogels


10 | 09 | 2016
zie ook onze facebook pagina
Op de Facebook pagina van Das&Boom publiceren we regelmatig items over de dassen in de opvang bij Das&Boom en andere nieuwsitems.
>> https://www.facebook.com/DasenBoom30 | 08 | 2016
Dassenverhuizing Den Bogerd in Udenhout
Klik hier voor dassenverhuisproject Den Bogerd in Udenhout

30 | 08 | 2016
Overheid Engeland besluit in 7 nieuwe gebieden dassen te doden
Ondanks het volledig falen van de bestrijding van Rundertuberculose in Engeland middels de zogenaamde 'Badgercull' (het doden van dassen) heeft de overheid besloten deze omstreden aanpak uit te breiden met 7 nieuwe gebieden

22 | 06 | 2016
Das terug naar af?
In 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht.
Hierdoor verliest de das de noodzakelijke strikt beschermde status en is dan enkel nog 'beschermd'.
Wat dat voor de das kan gaan betekenen lees je hierna


19 | 04 | 2016
Dassen schadelijk voor landbouw of juist omgekeerd
In 2015 is in Limburg in opdracht van de Provincie onderzoek gedaan naar schade door dassen in maisakkers en grasvelden.
Daaruit blijkt dat in Zuid Limburg in de praktijk de geclaimde schade gemiddeld 5 maal hoger is dan de schade, die feitelijk door dassen wordt veroorzaakt.

25 | 03 | 2016
De erfenis van natuursloper Henk Bleker
Interview met Jaap Dirkmaat, voorzitter Das&Boom, door Lucienne van Ek, Reporters online

Anno 2016 wordt het herstellende dassenvolk opnieuw bedreigd. Door de nieuwe natuurwet die op 1 januari 2017 van kracht wordt in Nederland. Deze wet biedt voor dassen, maar ook voor boommarters, adders, vuursalamanders en vele andere kwetsbare soorten namelijk minder bescherming dan tot nog toe het geval was. Hoe kan dat nou?

1 2 3 4
Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl