Das&Boom financieel ondersteunen

Doe een donatie aan Stichting Das&Boom


Je kan Das&Boom direct steunen door geld te doneren. Een bijdrage kan eenmalig dan wel periodiek overgemaakt worden op rekeningnummer


NL38INGB0003175504 ter attentie van STICHTING DAS&BOOMGeef je specifiek voor camera's?
Vermeld dan 'camera' in de omschrijving van je overboeking.

Lees hier hoe Das&Boom met die camera's dassenburchten wil beschermen tegen vernielingen
Elke bijdrage is meer dan welkom.
Met jouw bijdrage steun je de structurele inzet van Das&Boom voor de dassenpopulatie in Nederland en de hulp aan individuele dassen in nood.


Je kan Das&Boom ook steunen door:
Doorlopend donateur te worden
• Deelname aan de Vriendenloterij
• Das&Boom op te nemen in een testament (neem hiervoor contact op)


Das&Boom heeft een ANBI status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Das&Boom heeft die ANBI-status.
Als u bij de notaris laat vastleggen dat u gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, is de fiscale vrijstelling ruimer.
De Belastingdienst hanteert de volgende regels bij Periodiek Schenkingen aan goede doelen:

• Doneert u in totaal minimaal € 60,- per jaar aan goede doelen en ligt dit bedrag tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan mag u deze giften aftrekken van de belasting.
• Bij een periodieke schenking mag u echter de gehele gift aftrekken, ongeacht de hoogte van het bedrag. Er geldt in dat geval dus geen drempel! De Belastingdienst stelt wel een paar andere voorwaarden: de schenkingsperiode is minimaal vijf jaar én de periodieke schenking moet in een notariële akte vastgelegd worden.Das&Boom is label van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap welke CBF keurmerkhouder is

Help Das&Boom

Je kunt Das&Boom helpen met het beschermen van de das in Nederland.
De bescherming van dassen in Nederland kost ons veel geld, net als de hulpverlening aan hulpbehoevende dassen.
Met het geven van betaalde adviezen aan organisaties en bedrijven kan Das&Boom enige inkomsten verwerven. Das&Boom is echter geen commercieel bedrijf; het belang van de das staat voorop. Daarom kost het beschermen van dassen ons veel meer dan de betaalde adviezen opleveren.
Om de das toch de bescherming te kunnen bieden die hij verdient, is Das&Boom voor een groot deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen.
Daarom kunnen we jouw financiële ondersteuning goed gebruiken.

Voor de verzorging van de opgevangen dassen is Das&Boom afhankelijk van de hulp van vrijwilligers.
Je kunt Das&Boom dus ook helpen als vrijwilliger.


In Nederland hebben dassen de hulp van de mens nodig om in dit overvolle land te kunnen overleven

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl