Das&Boom Das&Boom KIDS!
Wettelijke bescherming van de das
Deze afdeling van de website behandelt de beschermde status van de das.
U vindt er o.a. alle relevante wetsartikelen en uitleg van de consequenties van deze bescherming in diverse situaties die u in de praktijk tegen kunt komen


Beschermde status van de das
Nationale en internationale bescherming
Beschermingsartikelen Flora- en faunawet
Achtergrond en historie (van 'schadelijk' tot beschermd)

Dassenbescherming in de praktijk
Verstoring van dassenburchten en/of dassenleefgebied
Het betreden van een dassenburcht
Boswerkzaamheden bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Landbouwwerkzaamheden bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Jacht en recreatie bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Ruimtelijke ingrepen bij een dassenburcht of in dassenleefgebied,
verstoren of verontrusten van dassen

Melden overtredingen Flora- en faunawet

Dassenbescherming in de praktijk
Verstoring van dassenburchten en/of dassenleefgebied
Het betreden van een dassenburcht
Boswerkzaamheden bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Landbouwwerkzaamheden bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Jacht en recreatie bij een dassenburcht of in een dassenleefgebied
Ruimtelijke ingrepen bij een dassenburcht of in dassenleefgebied,
verstoren of verontrusten van dassen

Melden overtredingen Flora- en faunawet

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA