Das&Boom Das&Boom KIDS!
Burchtverstoringen melden
Dassen, dassenburchten en hun leefgebied zijn beschermd.
Het is dus verboden dassen of dassenburchten te verstoren.
Ondanks deze beschermde status gebeurt het helaas regelmatig dat dassenburchten bewust dan wel onbewust verstoort, beschadigd of zelfs vernietigd worden. Dat gebeurt soms uit onwetendheid maar ook vaak door onverschilligheid of juist bewust om te verjagen of doden.
Dergelijke handelingen zijn strafbaar, het zijn overtredingen van de Flora- en faunawet


lees verder


Bewoonde dassenburcht, door kinderen omgetoverde tot speeltuin. Waarschijnlijk waren deze kinderen zich van geen kwaad bewust

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA