Das&Boom Das&Boom KIDS!
Das&Boom financieel ondersteunen

U kunt Das&Boom op verschillende manieren financieel steunen:

• Uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer
• Das&Boom steunen door deelname aan de Vriendenloterij
• Das&Boom opnemen in uw testament
Uw bijdrage overmaken op onze rekening

U kan Das&Boom financieel ondersteunen door eenmalig dan wel periodiek uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL38 INGB 0003 1755 04 t.a.v. STICHTING DAS&BOOM

Elke bijdrage is meer dan welkom.
Met uw bijdrage steunt u de structurele inzet van Das&Boom voor de dassenpopulatie in Nederland en de hulp aan individuele dassen in nood.

Das&Boom heeft een ANBI status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarde is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Das&Boom heeft die ANBI-status.
Als u bij de notaris laat vastleggen dat u gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, is de fiscale vrijstelling ruimer.
De Belastingdienst hanteert de volgende regels bij Periodiek Schenkingen aan goede doelen:

• Doneert u in totaal minimaal € 60,- per jaar aan goede doelen en ligt dit bedrag tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan mag u deze giften aftrekken van de belasting.
• Bij een periodieke schenking mag u echter de gehele gift aftrekken, ongeacht de hoogte van het bedrag. Er geldt in dat geval dus geen drempel! De Belastingdienst stelt wel een paar andere voorwaarden: de schenkingsperiode is minimaal vijf jaar én de periodieke schenking moet in een notariële akte vastgelegd worden.Das&Boom is label van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap welke CBF keurmerkhouder is

Help Das&Boom

U kunt Das&Boom helpen met het beschermen van de das in Nederland.
De bescherming van dassen in Nederland kost ons veel geld, net als de hulpverlening aan hulpbehoevende dassen.
Met het geven van betaalde adviezen aan organisaties en bedrijven kan Das&Boom enige inkomsten verwerven. Das&Boom is echter geen commercieel bedrijf, het belang van de das staat voorop. Daarom kost het beschermen van dassen ons veel meer dan de betaalde adviezen opleveren.
Om de das toch de bescherming te kunnen bieden, die hij verdiend, is Das&Boom voor een groot deel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen.
Daarom kunnen we uw financiële ondersteuning goed gebruiken.

Voor de verzorging van de opgevangen dassen is Das&Boom afhankelijk van de hulp van vrijwilligers.
U kunt Das&Boom dus ook helpen als vrijwilliger.


In Nederland hebben dassen de hulp van de mens nodig om in dit overvolle land te kunnen overleven

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA